Địa chỉ: 123 abc phường 123, quận 3, TPHCM
Email: mail@mail.com
Điện thoại: 123 467 899
MST: 12332112332